Palopeltien tarkastus ja huolto

Palopellit ovat osa palosuojavyöhykettä. Ne varmistavat palo-osastojen palonkestävyyden eli tulipalon, kuumuuden ja savun leviämisen rajoittamisen palo-osastosta toiseen tietyn ajan aikana. Palosuojarakenteiden läpi kulkevat talotekniset järjestelmät eivät saa lisätä savun ja palon leviämisen vaaraa.
Rakennuksen haltija on velvollinen varmistamaan kohteen paloturvallisuuden, ja olennaisina paloturvallisuusvaatimuksina katsotaan olevan vaatimukset, jotka takaavat, että mahdollisen tulipalon varalta:


1) rakennuksessa on palon syttyminen ja leviäminen estetty;

2) rakennuksessa on savun muodostuminen ja leviäminen estetty.

Siksi on rakennuksen haltijan huolehdittava palopeltien säännöllisistä tarkastuksista.
Lain mukaan vastaa kohteen haltija sammutus- ja pelastuskaluston kunnossapidosta ja muiden paloturvallisuusvaatimusten noudattamisesta kohteessa.
Palosuojien tai poistumisteiden aukkotäytteet ja sulkimet on tarkastettava joko valmistustehtaan tai laitteen toimittajan määräämin väliajoin, mutta vähintään kerran vuodessa.

Tuletõkkeklappide hooldus